2014-01-14 Ważny komunikat

W związku z zakazem reklamy na rzecz OFE dostęp do strony NajlepszeOFE.pl został czasowo zablokowany.

Te kroki wynikają z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717).